JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Tugas Pokok dan Fungsi

TUPOKSI

Tugas Pokok dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/20136, BPTP Jawa Barat mempunyai  tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas BPTP menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi tepat guna spesifik lokasi;

2) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

3) Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;

4) Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi dan penyebarluasan serta pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat gunaspesifik lokasi;

5) Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan

6) Pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha balai.

Motto :

Inovasi untuk petani

Janji Layanan :

S M A R T

S  = Senyum

M = Melayani

A = Aktif

R = Responsif

T = Trampil