JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Tugas Pokok dan Fungsi

TUPOKSI

Tugas Pokok dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017, BPTP Jawa Barat mempunyai  tugas "Melaksanakan Pengkajian, Perakitan, Pengembangan dan Diseminasi Teknologi Pertanian Tepat Guna Spesifik Lokasi".

Dalam melaksanakan tugas BPTP menyelenggarakan fungsi :

1) Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

3) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

4) Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepa guna spesifik lokasi;

5) Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

6) Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

7) Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

8) Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan

9) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

 

Motto :

Inovasi untuk petani

 

Janji Layanan :

S M A R T

S  = Senyum

M = Melayani

A = Aktif

R = Responsif

T = Trampil